язовир Асеновец

По поречието на река Асеновска е изграден язовир “Асеновец”, който е основният водоизточник за гр. Сливен. Залята площ - 1100 декара. Общ обем 28,2 мил. м3. Категоризиран е за любителски риболов.{START_COUNTER}