яз. Въча - плаващи понтони, воден град

{START_COUNTER}